Kompresyon Tedavisi

Kompresyon Tedavisi

Kompresyon Tedavisi

KOMPRESYON TEDAVİSİNİN ETKİLERİ
Her iki kompresyon biçiminin (giysiler ve bandajlar) sağladığı faydalı destek olmadan, lenfödem fizik tedavi tedavisi mümkün olmazdı. Bu formların istenen etkiye (uzuv küçültme) nasıl ulaştığını ve başarılı lenfödem eğitimi ve tedavisinde birbirlerini nasıl tamamladıklarını tam olarak anlamak faydalıdır.
BANDAJ/GİYSİLER ULTRAFİLTRASYON ORANINI AZALTIR
Lenf, vücuttaki doku boşluklarında berrak, protein açısından zengin bir sıvı olarak ortaya çıkar. Bu sıvı (1-2 litre/gün) genellikle lenf damarları tarafından taşınır, bölgesel lenf bezlerinden geçer ve kalbe girmeden kısa bir süre önce venöz kana karışır. Lenf dolaşımı, vücuttaki normal doku homeostazını sürdürmede önemlidir. Bir yanda kılcal damarların arteriyel tarafından ayrılan sıvı (ultrafiltrasyon) ile venöz kılcal damarlarda meydana gelen yeniden emilim ve diğer yanda lenfatikler yoluyla drenaj arasındaki denge Starling Dengesi olarak bilinir. Lenfödemde lenf drenajının bozulması nedeniyle bu denge bozulur, proteinden zengin sıvı doku boşluklarında birikir, kolloid-ozmotik basınç yükselir ve tüm bu olaylar ultrafiltrasyonu destekler.
BANDAJ/GİYSİLER KAS VE EKLEM POMPALARININ VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIR
Lenf, kas aktivitesi, lenf damarlarının kendisinin kasılması, diyaframın hareketleri (nefes alma) ve nefes döngüsü sırasında göğüs içindeki negatif basınçlar ile çeşitli lenf damarları boyunca itilir. Ekstremitelerde, iskelet kaslarının aktivitesi lenf taşınmasında önemli bir faktördür. Bir kol veya bacak kasının kasılması sırasında, venöz ve lenfatik sistemler içerdikleri sıvıları kalbe doğru iter. Bu, daha hızlı bir akışa ve her iki sistemin dekompresyonuna neden olur. Bu süreci korumak için normal doku (deri ve kas) ve eklemler gereklidir. Lenfödemde bu elementler zarar görür. Cilt aşırı gerilir ve CDT yoluyla lenfödem dekonjesyonunu takiben cilt ve doku basıncı daha da azalır.
BANDAJ/GİYSİLER TAHLİYE EDİLEN LENF SIVISININ YENİDEN BİRİKMESİNİ ENGELLER
Manuel Lenf Drenajı (MLD), lenfatik yolları izleyen, şişmiş vücut kısmındaki tıkalı lenf damarlarını boşaltan ve sıkıştıran özel manuel hareketleri içerir. Her MLD tedavisi, uzvun tıkanıklığını giderir ve daha normal bir boyuta dönmesine yardımcı olur. Ödem hacminin azalması ve derinin elastik yetersizliği uzvun ödem sıvısı ile yeniden doldurulmasını oldukça kolaylaştırır. Kompresyon bandajları cildin azalan doku basıncını telafi ettiğinden, boşaltılan, durgun lenf sıvısının yeniden birikmesini önler ve böylece MLD tedavisinin sonucunu korur.
MLD VE BANDAJ BİRİKEN YARA VE BAĞ DOKUSU TUTUKLARINI KIRIR
Birinci aşama lenfödem, protein açısından zengin ödem sıvısının birikmesinden kaynaklanır. Daha sonraki bir aşamadaki lenfödem, derinin kalınlaşması ve uzuvların sertleşmesi ile ilişkilidir. Bu sertleşme, bağ ve skar dokusunun çoğalmasından kaynaklanmaktadır. Bu bağ dokusu oluşumunu yumuşatmak için MLD tedavisi sırasında özel tekniklere ihtiyaç vardır. Bu fibrotik dokunun daha fazla yumuşaması ve parçalanması, orta derecede sıkı bir bandaj içine köpük kauçuk dolgu malzemeleri dahil edilerek elde edilir. Bu, etkilenen bölgede lokalize bir basınç artışı sağlar. Kas aktivitesi ayrıca bu fibrotik alanlar üzerinde etki ederek birikmiş skar ve bağ dokusu birikintilerini gevşetir ve parçalar. Kompresyon bandajlarının lenfödemde sayılan yararlı etkilerinin yanı sıra venöz rahatsızlıklarda da değerlidir.
BASININ İKİ ŞEKLİ: BANDAJLAR VE GİYSİLER
Kısa streç bandajlar ve elastik kompresyon giysileri arasında bir karşılaştırma yapıldığında, kompresyonun doğası büyük ölçüde değişir. Her ikisi de Tam Dekonjestif Terapi programının gerekli tamamlayıcılarıdır ancak yalnızca yetkin ve iyi eğitimli terapistler tarafından kullanılmalıdır. Fark, bu iki sıkıştırma biçimi tarafından üretilen çalışma ve dinlenme kuvvetlerinde yatmaktadır.
KOMPRESYONUN ÖZELLİKLERİ: ÇALIŞMA VE DİNLENME BASINCI
  • bandajlar
    Lenfödemli uzva kısa bir streç kompresyon bandajı uygulandığında, kumaşı elastik maddeler içermediği için dokuları sıkmadan destekler. Bu, bandajın uygulamadan sonra uzuv etrafında kısalamayacağı ve bu nedenle hareketsizlik sırasında sürekli artan basınç uygulamadığı anlamına gelir. Bu dinamiğe dinlenme basıncı denir ve uzun süreli tedavi için güvenli ve rahat kabul edilir. Tersine, bandajın stabilitesi, iç kas kasılması ve eklem hareketi yoluyla basınç uygulandığında gerilmeye karşı çok yüksek bir direnç oluşturur. Bu kuvvete çalışma basıncı denir. Bu bandajların çok katmanlı olması, bu kuvvetlere tamamen direnen ve ayrıca boşaltılan lenf sıvısının yeniden dolmasını önleyen yumuşak, alçı benzeri bir ortam oluşturur. Bunlara ek olarak,
  • Garments
    Giysiler, çeşitli nedenlerle etkili lenfödem yönetiminin gerekli bir tamamlayıcısı olarak kabul edilir. Kompresyon giysisi hastayı, çok katmanlı ve entegre dolgu bileşenleri nedeniyle oldukça hacimli ve hantal hale gelen bandajların sürekli olarak takılmasından kurtarır. Kompresyon giysilerinin tek katmanlı desteği, günlük evde bakım için hoş bir ektir. Tipik olarak hastalar sabah uyandıktan sonra bandajları çıkarır ve ya bir kompresyon kılıfı (kol hastaları) ya da çorap (bacak hastaları) uygular. Kompresyon giysisi, neredeyse ödemsiz bir durumda uzuv boyutunu korurken, hacimli olmayan ve doğal bir uzuv konturuna izin verir. Kompresyon giysilerinin bir diğer önemli faydası, entegre tıbbi açıdan doğru kompresyon gradyanıdır. Bu, desteğin uzuv boyunca distalden proksimale kademeli olarak kademeli olarak gövdede kompresyonda genel bir azalmaya ve ekstremite uçlarında daha fazla kompresyona izin verdiği anlamına gelir. Etkili lenfödem yönetimi için bir gradyan çok önemlidir, çünkü lenf sıvısının verimli bir şekilde gövdeye doğru akmasına izin verilmeli, böylece drenaj ve uzuv redüksiyonuna izin verilmelidir. Bandajlar yüksek çalışma basınçları oluştururken, kompresyon giysileri yapılarında kullanılan elastik malzemelerden dolayı düşük çalışma basınçları oluşturur. Giysiler çok yüksek dinlenme basınçları oluştururken, bandajlar düşük dinlenme basıncı oluşturur. Bu sebeplerden dolayı, bir giysinin rahatlığı geceleri, bu nedenle gece kullanımı için tavsiye edilmediği kadar yüksek değildir. Ayrıca, düşük çalışma basınçları nedeniyle, giysiler bir miktar sıvının uzuvlara geri dönmesine izin verecektir. Bu nedenlerden dolayı, kompresyon tedavisine çok yönlü bir yaklaşım, hem bandajlar hem de giysiler arasında günlük bir rotasyonu içerir. Bandaj seansları sırasında günlük lenf birikimleri giderilir ve günlük giysi uygulamasıyla uzuvların kozmetik görünümü korunur.
SIKIŞTIRMA DERECESİ VE HAREKETLİLİK
Kompresyon bandajı uygulandıktan sonra, uygun basınç gradyanının var olduğundan emin olunmalıdır. Bir kol veya bacakta sert bir bandaj kılıfı içinde normal kan ve lenf dolaşımını sürdürmek için, bandaj basıncı ekstremitenin distal bölgelerinde (el/ayak) orta derecede güçlü ve proksimal bölgelerde (üst kol/uyluk) daha azdır. Tıbbi olarak doğru bir kompresyon giysisinde, gradyan, gelişmiş üretim ve test yöntemleri aracılığıyla yapı malzemelerine otomatik olarak entegre edilir. Giysinin basınç dayanımı daha sonra her hastanın benzersiz gereksinimleri için belirtilen istenen desteğe göre belirlenebilir.

05062997223